news kronika artykuły video galeria redakcja kontakt
Wyszukiwarka
KRONIKA WYDARZEŃ

Dodaj komentarz lub zgłoś wydarzenie.PAŹDZIERNIK 2008 - oprac. Edmund Maliński

•3 października w gminie Nowogrodziec, na terenach włączonych do obszaru Kamiennogórskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty,
uroczyście otwarto halę Zakładu Produkcyjnego Wiefferink Polska Sp. z o. o. Firma zajmuje się
przetwarzaniem elastycznych tworzyw sztucznych. Prezes Zarządu Spółki Andreas Schoondermark
podziękował staroście bolesławieckiemu Cezaremu Przybylskiemu i burmistrzowi Nowogrodźca Robertowi Relichowi za pomoc i wsparcie udzielone przez urzędy w procesie otwierania polskiego
oddziału firmy. •3 października wójt gminy Gromadka Dariusz Pawliszczy na uroczystej gali w Sali Kongresowej Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie odebrał zaszczytny tytuł „Gmina Fair Play”. Otrzymany laur ocenia
całokształt kontaktów jednostki samorządu terytorialnego z lokalnymi przedsiębiorcami. •4 października w Galerii Długiej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy
fotografii i kolaży mieszkanki gminy Nowogrodziec Bożeny Mazurkiewicz. Wystawa trwała do 30
października. •8 października Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu otrzymała certyfikat „Szkoły z Klasą „
przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. •9 października Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu podpisała umowę o współpracy ze szkołą w Jabłonne (Czechy). Obie szkoły stawiają na edukację sportową . Współpraca ma polegać na
organizowaniu wspólnych konkursów, obozów i zawodów sportowych. •W rankingu „Najwięksi inwestorzy samorządowi” zorganizowanym po raz siódmy przez tygodnik
„Wspólnota” Bolesławiec uplasował się na szóstej pozycji w kraju, zajmując najwyższą lokatę wśród
miast powiatowych na Dolnym Śląsku. Wyróżnienie dla Bolesławca odebrał prezydent miasta Piotr
Roman. •11 października na zaproszenie przewodniczącego Rady Powiatu Karola Stasika w Bolesławcu
przebywali: eurodeputowany Jacek Protasiewicz, poseł Marcin Zawiła i senator Tomasz Misiak. Goście zwiedzili remontowane obiekty – Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Stary
Teatr. •14 pażdziernika otwarto nową salę gimnastyczną w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu. •14 października odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec III kadencji.
Przewodniczącym MRM został wybrany Mateusz Krawczyk. •15 pażdziernika w Centrum Administracyjno – Kulturalnym w Kruszynie radni miasta i gminy
Bolesławiec podjęli jednobrzmiące uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”. Związek ma na celu wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz ochrony wód podziemnych i powierzchniowych. •15 października na Zamku królewskim w Warszawie odbyła się gala finalowa konkursu „Innowacyjny
Nauczyciel 2008” organizowanego przez tygodnik „Głos Nauczycielski”. Tytuł laureata uzyskało 10
nauczycieli – wśród nich Teresa Prokowska i Grażyna Graczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu. •Stowarzyszenie Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Via Sudetica” zorganizowalo cykl
prezentacji artystycznych w ramach projektu „Ona i On” na terenie „Concordii” przy ul Orlej 3 w Bolesławcu. •18 października w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przy ul. Mickiewicza 13 została otwarta wystawa „Od rzemiosła do sztuki – ceramika bolesławiecka z zakładów Reinholda”. W 2009 r. wystawa ta będzie prezentowana w Schlesises Museum w Goerlitz •18 października w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu odbyła się jubileuszowa
uroczystość z okazji 40 rocznicy przyznawania Stypendium Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów. W ciągu 40 lat stypendium to otrzymało 132 uczniów i absolwentów tej szkoły. •22 października w Sali Rajców boleslawieckiego Ratusza odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące
organizacji przyszłorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Temat XVII Finału WOP
brzmi „Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci”. Koordynatorem akcji został Henryk Jasiński. •W dniach 23 – 26 października w motelu Prnjavor w Bolesławcu odbyły się Mistrzostwa Polski
Samorządowców w Brydżu Sportowym. Uczestniczyło blisko 100 osób. Zwycięzcą został Jarosław Molenda
– wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bolesławiec. •28 października podczas XX Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO Poznaniu tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie Panteon Polskiej Ekologii w kategorii jednostka samorządu terytorialnego
zdobył Bolesławiec. Zaszczytne wyróżnienie dla Bolesławca odebrał prezydent miasta Piotr Roman w towarzystwie
Włądysława Bakalarza – prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nagroda dla Bolesławca
została przyznana za II etep dudowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu –
stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatera wysypiska, zakończony w 2003 r. Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu selektywnej zbiórki i uruchomieniu linii technologicznej
segregującej odpady komunalne składowisko można będzie użytkować przez około 50 lat. • 28 października 2008 w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza odbyło się otwarte spotkanie zespołu
redakcyjnego „Rocznika Bolesławieckiego” z władzami samorządowymi miasta. Omówiono koncepcję tego
wydawnictwa oraz stan przygotowań do I edycji w roku 2009. •29 października odbyły się Otwarte Mistrzostwa Bolesławca 2008 w wyciskaniu sztangi leżąc. W kategorii juniorów zwyciężył Bartłomiej Cierlik (wycisnął 165 k.), w kategorii seniorów - Piotr Nowak (!52,5 kg), w kategorii seniorów starszych – Bogusław Mienculewicz (210 kg), a wśród
mastersów – Andrzej Lisowski (107,5 kg). •30 października Bolesławiec został wyróżniony przez firmę Philips Lighting Poland za propagowanie
idei upiększania miasta poprzez nowoczesne oświetlenie iluminacyjne bolesławieckiego Rynku
(zrealizowane na sprzęcie Philips Lighting). Wyróżnienie w hotelu Marriot w Warszawie odebrał
naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Miejskiego Andrzej Kuriata.

ProArt
PATRONAT MEDIALNY: