news kronika artykuły video galeria redakcja kontakt
Wyszukiwarka
KRONIKA WYDARZEŃ

Dodaj komentarz lub zgłoś wydarzenie.LISTOPAD 2008 - oprac. Edmund Maliński

•1 listopada mieszkanka Bolesławca Maria Benesz  ukończyła 100 lat. Jest trzecią mieszkanką
Bolesławca, która w tym roku obchodziła 100 rocznicę swych urodzin. Na zaproszenie prezydenta
Piotra Romana obchodziła ten jubileusz w bolesławieckim Pałacu Ślubów. Wśród serdecznych życzeń od osób, które wraz z rodziną (3 dzieci, 5 wnuków, 5 prawnuków) przybyły na tę uroczystość,
znalazły się też życzenia od Prezesa Rady Ministrów i Wojewody Dolnośląskiego. •Na początku listopada rozpoczęła się budowa Sali gimnastycznej przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu. Koszt inwestycji wyniesie ponad 6 mln zł. Planowany termin zakończenia budowy –
czerwiec 2010 r. Sala będzie się składała z części dolnej i górnej. Przy zastosowaniu kotar
podwieszanych do sufitu będzie można ją dzielić na trzy niezależne jednostki, w których będą mogły
się odbywać zajęcia w trzech grupach ćwiczących po ok. 20 – 25 osób każda. •4 listopada na spotkaniu w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza prezydent Piotr Roman podziękował
przedstawicielom lokalnych firm ceramicznych za aktywny udział i zaangażowanie podczas XIV
Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Omówiono także organizację przyszłorocznej imprezy oraz kierunki
jej rozwoju. Ustalono, że w przyszłym roku to największe bolesławieckie święto zostanie wydłużone o jeden dzień – tzw. dzień branżowy, poświęcony prezentacji oferty handlowej i zawieraniu
kontraktów. •5 listopada w Urzędzie Miasta Bolesławiec odbyła się prezentacja projektu Europejskiego
Stowarzyszenia Miast Ceramiki. Andrea Fabbri – przedstawiciel stowarzyszenia z Faenzy (Wlochy)
przedstawił bolesławieckim firmom główne założenia projektu, którego celem jest stworzenie
konkurencyjności nie tylko w sferze produktów ceramicznych, ale również w turystyce, kulturze,
sztuce. Bolesławiec został zaproszony w charakterze koordynatora i lidera projektu po stronie
polskiej. W projekcie oprócz miast włoskich uczestniczą także miasta z Hiszpanii i Francji. •Od 5 listopada na pl. Ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu na 3 tygodnie uruchomione zostało polimerowe
lodowisko. W przyszłym roku planowana jest stała, całoroczna lokalizacja lodowiska. •6 listopada w bolesławieckiej Sali Rajców uroczyście ogłoszono wyniki konkursu „Bolesławiec w kwiatach”, zorganizowanego przez prezydenta miasta i Towarzystwo Miłośników Bolesławca.
Zwycięzcami (Zwycięzcami różnych kategoriach) zostali: Marianna Skóra, Krystyna Kuczyńska, Józefa Owarzana, Halina Szczepańska i Pracownicze Ogródki Działkowe „Gwarek”. •6 listopada Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Bolesławcu zorganizowała koncert w ramach
obchodów XXV – lecia swej działalności. Od 1986 r. szkołę opuściło prawie pół tysiąca absolwentów.
Obecnie szkoła kształci w klasach: fortepianu, akordeonu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli,
kontrabasu, gitary klasycznej, klarnetu, fletu, saksofonu, trąbki i perkusji. •7 listopada w galerii „Długa” Bolesławieckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy
oryginalnych litografii Marca Chagalla. Wystawa była czynna do 29 listopada. •W dniach 7 – 9 listopada w Hradec Kralowe (Czechy) odbył się Międzynarodowy Turniej Osób
Niepełnosprawnych w tenisie stołowym o puchar tego miasta. Zwyciężył zespół TOP SON z Bolesławca w składzie: Remigiusz Kacperczyk, Waldemar Krzemiński i Zbigniew Kurasz. •9 listopada w bolesławieckim kinie Forum wystąpił Janusz Radek, charyzmatyczny wokalista i aktor w recitalu „Dziękuję za miłość”. •11 listopada w Parzycach powstał Dom Pracy Twórczej jako filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Obiektem będą kierować znani bolesławieccy artyści: Urszula Matyjewicz – Frąszczak i Czesław Matyjewicz. Pomysłodawcą projektu był burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. •11 listopada w instytucjach i szkołach Ziemi Bolesławieckiej obchodzono uroczyście 90 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Centralne obchody zorganizowało Starostwo Bolesławieckie: - w Sanktuarium p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, Kompanii Honorowej 23 Śląskiej
Brygady Artylerii, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich kombatanckich Sybiraków oraz
związków zawodowych i szkół, - na bolesławieckim Rynku odbył się Apel Poległych i oddano salwę honorową. •W ramach obchodów Święta Niepodległości Bolesławiecki Ośrodek Kultury zorganizował dwa artystyczne
wieczory: - 10 listopada – „Ostatni dzwonek z narodową barwą w tle” - program w oparciu o teksty M. Grechuty, A. Osieckiej i J. Karczmarskiego, - 11 listopada - „Byłem u Ciebie w te dni” – montaż słowno – muzyczny oparty na tekstach i utworach F. Chopina oraz poezji C. K. Norwida w wykonaniu grupy z BOK we współpracy z Państwową
Szkołą Muzyczną I Stopnia w Bolesławcu. •12 listopada w drugi dzień świętowania niepodległości w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu uczestnicy zajęć wokalnych Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu przedstawili
program „Wieczornica artystyczna”. Zawierał on m. in. Znane pieśni patriotyczne: „Rota”, „Przybyli ułani”, „O mój rozmarynie”. Po występach artystycznych wykład
pt.”Wiek XX – wiek niepodległości” wygłosił prof., dr hab. Grzegorz Straucholdt, wykładowca
historii na Uniwersytecie Wrocławskim. •12 listopada przyjazd pociągu specjalnego z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych,
spółek PKP S.A. i wykonawców inwestycji na bolesławiecki dworzec kolejowy rozpoczął uroczystość
otwarcia zmodernizowanej linii kolejowej E30 na odcinku Legnica – Węgliniec oraz Lokalnego Centrum
Sterowania w Bolesławcu. Gości powitał prezydent Bolesławca Piotr Roman, który podziękował za
realizację tej wielkiej inwestycji i remont budynku dworca kolejowego, który do niedawna odstraszał
przyjezdnych, a dziś stanowi kolejną wizytówkę miasta. •12 listopada na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warta Boleslawiecka podjęto uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”, funkcjonującego jako Lokalna Grupa
Działania. •14 listopada w Sali Ślubów bolesławieckiego Ratusza odbył się wieczór poetycki dr Danuty Maślickiej związany z wydaniem tomiku jej poezji „Rozmowy z niebem”. Spotkanie
zorganizowała księgarnia „Agora”. •17 listopada starosta bolesławiecki Cezary Przybylski, w towarzystwie poprzednich starostów –
Piotra Romana i Krzysztofa Konopki, dokonał uroczystego otwarcia dwóch mostów przez rzekę i kanał
Kwisy w Świętoszowie. Zakończono tym samym trwającą od 1992 r. – po opuszczeniu Świętoszowa przez
wojska Federacji Rosyjskiej – modernizację tamtejszej infrastruktury. •17 listopada w hallu kina Forum odbyło się spotkanie autorskie oraz wernisaż wystawy w ramach
Środowiskowego Przeglądu Twórczości Seniorów. Swoją twórczość zaprezentowali artyści związani z Bolesławcem: Jan Bancewicz, Barbara Delimat, Stanisław Graczyk, Józef Herbut, Stanisława Jarmakowicz, Lesław Kasprzycki, Zbigniew Kaźmierski, Janina Kowalonek – Hyplak,
Władysław Leszczyński, Wanda Macur, Stefania Marcinów - Szwabowicz, Barbara Pankowska, Maria Paszkiewicz, Krystyna Raszka i Paweł Śliwko. Prace artystów były prezentowane do 30 listopada. Przegląd zorganizował Bolesławiecki Ośrodek Kultury. •18 listopada na zakończenie organizowanych przez Powiat Boleslawiecki uroczystości w ramach Święta
Niepodległości w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu odbył się I Powiatowy Przegląd
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Na patriotyczną nutę”. •20 listopada w kinie Forum odbył się koncert zespołów Coma i TSA. Koncert tych zespołów miał odbyć
się wcześniej – 15 sierpnia 2008 r. - w ramach Koncertu Finałowego Festiwalu Blues nad Bobrem,
ale organizator tego koncertu – Roger Agency – nie zrealizował przedmiotu umowy. •23 listopada na placu apelowym 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie odbyła się
uroczystość pożegnania II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na misję w Czadzie i Republice
Środkowoafrykańskiej. Głównym zadanie, jakie realizują tam żołnierze w ramach misji EUFOR jest
poprawa bezpieczeństwa w całej strefie. •28 listopada Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu uroczyście obchodził 50 – lecie istnienia szkoły. •29 listopada zakończyła się druga edycja konkursu „Najlepszy Nauczyciel Zawodu”. Zwycięzcą został
Mirosław Seneszyn uczący zawodu młodych mechaników samochodowych i prowadzący firmę transportowo –
spedycyjną. Konkurs organizowany jest przez Powiat Bolesławiecki i Cech Rzemiosł Różnych i Małej
Przedsiębiorczości. •29 listopada Rada Nadzorcza PK Bolesławiec zakończyła konkurs na stanowisko prezesa firmy.
Prezesem został Stanisław Cempura, który pełnił już tę funkcję poprzednio w latach 2002 – 2006.

ProArt
PATRONAT MEDIALNY: