news kronika artykuły video galeria redakcja kontakt
Wyszukiwarka
KRONIKA WYDARZEŃ

Dodaj komentarz lub zgłoś wydarzenie.GRUDZIEŃ 2009

•2 grudnia ośmioro najlepszych uczniów szkół     ponadgimnazjalnych z Bolesławca odebrało Stypendia
Prezesa Rady Ministrów na uroczystym spotkaniu w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Jeleniej Górze. Bolesławieccy stypendyści to: - Karolina Janiec – II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka; - Przemysław Juda – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego; - Klaudia Judzińska III Liceum Ogólnokształcące i Łukasz Neć – Technikum nr 3 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im Henryka Sucharskiego; - Barbara Kopała – Technikum nr 5 w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego; - Grzegorz Mikołajczyk – Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki; - Łukasz Nowakowski – Technikum nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego; - Anita Pirożek – Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych. •3 grudnia odbyła się uroczystość ulokowania w nowym miejscu, przy ul. Zygmunta Augusta w
Bolesławcu, obelisku Pionierów Polskiej Miedzi. •3 grudnia w Gromadce w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” otwarto boisko do gry w piłkę
nożną pokryte sztuczną murawą oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do gry w
koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. •5 grudnia w galerii Długa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury otwarto wystawę poplenerową, na której
zaprezentowano prace wykonane w sierpniu 2009 r. podczas 45 Międzynarodowego Pleneru
Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. Otwarciu wystawy towarzyszyła muzyka jazzowa w wykonaniu grupy Ceramic
Jazz Quartet. Wystawa była otwarta do 3 stycznia 2010 r. •8 grudnia w Bolesławcu w budynku Ochotniczego Hufca Pracy przy al. Tysiąclecia 51 otwarto
Młodzieżowe Centrum Kariery. Jego powstanie było możliwe dzięki porozumieniu Zarządu Powiatu i Komendy Wojewódzkiej OHP. •8 grudnia w sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja w Bolesławcu
rozpoczęło się triduum związane ze sprowadzeniem relikwii (fragment habitu zakonnego) Świętego Ojca
Pio. Od chwili intronizacji relikwii, w każdy 23 dzień miesiąca (dzień śmierci Ojca Pio), w sanktuarium odbywać się będą modlitwy o wstawiennictwo Świętego. •8 grudnia Starostwo Powiatowe w Bolesławcu uhonorowało tytułami „Wolontariusz Roku” 11 osób, które
wyróżniają się w bezpłatnym pomaganiu potrzebującym. Wyróżnienie to zostało przyznane po raz
pierwszy, ale ma być dokonywane cyklicznie. Na uroczystym spotkaniu w Państwowej Szkole Muzycznej w
Bolesławcu otrzymali je: - Kazimierz Zmitrukiewicz – Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd
Miejsko – Gminny; - Elżbieta Niemiec – Parafialna Grupa Caritas; - Wojciech Tor – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu; - Maria Szpak – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych; - Zenon Kalinowski – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – oddział Miejski w Bolesławcu; - Andrzej Galant – Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów „Przemiana”; - Joanna Sawicka – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec im. Szarych Szeregów w
Bolesławcu; - Ewa Tatarek – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Bolesławcu - Jan Mosiądz – Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu; - Monika Małolepsza – Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Bolesławcu; - Bogdan Fiałkowski – Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”. •10 grudnia Stanisław Borowski, znany artysta z Tomaszowa Bolesławieckiego, odebrał w Karpaczu
Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. •10 grudnia w galerii Biblioteki Publicznej w Nowogrodźcu została otwarta wystawa prac Jana
Bancewicza „Świat ołówkiem rysowany”. Wystawa trwała do końca stycznia. •11 grudnia szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Franciszek Gągor uczestniczył w uroczystości przyjęcia 150 żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w 10 Brygadzie Kawalerii
Pancernej w Świętoszowie. •11 grudnia w sali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu odbyła się trzecia edycja
Mistrzostw Powiatu Młodzieży Szkolnej w brydżu sportowym. Zwyciężył duet Norman Lippik i Rafał
Molenda. •W dniach 11 – 13 grudnia na Rynku trwała bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości. Można było posłuchać
kolęd, obejrzeć spektakl „Opowieść wigilijna” w wykonaniu Kliniki Lalek „Stacja Wolimirze”.
Występowały orkiestry, chóry i zespoły młodzieżowe. Atrakcją była darmowa wycieczka autokarowa po
Bolesławcu i na zamek w Kliczkowie. Zwiedzano żywą szopkę bożonarodzeniową, odbył się konkurs
strzelania z bata. Polski Czerwony Krzyż i telewizja lokalna Azart-Sat zorganizowali akcję
krwiodawstwa. Organizatorem Gwiazdki był Bolesławiecki Ośrodek Kultury. •13 grudnia w Gromadce po raz trzeci odbyła się „Wigilia Wielu Kultur”. Spotkali się na niej
mieszkańcy gminy pochodzący z miejsc oraz goście z partnerskiej gminy Pĕnčin (Czechy), z
Niemiec i z Węgier. Głównym gościem – jak co roku – był ks. kardynał Henryk Gulbinowicz. Oprócz łamania się
opłatkiem i prosforą oraz degustacji przysmaków z wielu krajów uczestnicy spotkania uczyli się
także po jednej kolędzie z krajów zaproszonych gości. •14 grudnia Robert Tomczyk, prezes TOP Boleslawiec, na pierwszym posiedzeniu Rady Sportu został
wybrany jej przewodniczącym. •15 grudnia Jan Filipek, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarnośc”
w Bolesławcu od marca 1981 r., aresztowany w stanie wojennym i skazany na 3 lata więzienia za
działalność związkową, został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. •16 grudnia bolesławieccy pszczelarze obchodzili 60-lecie pszczelarstwa na Ziemi Bolesławieckiej.
Na uroczystości, zorganizowanej w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, rejonowe Koło
Pszczelarzy w Bolesławcu otrzymało sztandar. Koło liczy blisko 70 pszczelarzy, a jego prezesem jest
Andrzej Niewiadomy. •17 grudnia w kinie Forum uroczyście zakończono realizację Projektu Funduszu Spójności pod nazwą
„Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”. Wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 16620715,00 euro, w tym
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 9972429,00 euro (60 %). W ramach tego projektu
wybudowano ok. 53 km sieci kanalizacji ściekowej na terenach wiejski i ok. 29 km kanalizacji
sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej w Bolesławcu oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. •17 grudnia w Bischofswerdzie (Niemcy) uroczyście wręczono „Nagrody Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa” W kategorii „Kultura” pierwsze miejsce zajęło bolesławieckie Muzeum Ceramiki wspólnie z Muzeum Karkonoskim we Vrchlabi oraz Muzeum Śląskim w Goerlitz i Muzeum Serbołużyczan w Bautzen. •Wśród wyróżnionych przez Dolnośląską Organizację Turystyczną za „Szczególne dokonania na rzecz
turystyki Dolnego Śląska” znalazł się bolesławianin Bogdan Nowak – twórca Glinoluda i Gliniady, za
„Stworzenie z gliny nowej ikony turystycznej Dolnego Śląska”. Nagrodę wręczono w Jack’s City na
terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych. •18 grudnia w Bolesławcu został otwarty Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jego ordynatorem został
specjalista z zakresu ratownictwa medycznego Nikolai Lambrinow. SOR może udzielać jednocześnie
pomocy 6 pacjentom, a w przypadku katastrof – nawet 10 poszkodowanym. Głównym źródłem finansowania
budowy i wyposażenia SOR był europejski Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z którego
otrzymano ponad 4 mln zł, a pozostałe środki (1 mln zł) pochodziły z budżetu szpitala, powiatu
bolesławieckiego i innych sponsorów. •19 grudnia w bolesławieckiej Sali Rajców prezydent Piotr Roman wręczył dyplomy i nagrody rzeczowe
zwycięzcom zawodów w dwunastu dyscyplinach sportowych zorganizowanych w 2009 r. przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ogółem odbyło się 67 turniejów i zawodów, w których uczestniczyło 71 drużyn i 783 zawodników z Czech, Niemiec i Polski. •21 grudnia ogłosiła swój werdykt kapituła konkursu „Na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu historii i współczesności miasta”. Tym razem nie przyznano I nagrody, ani nagrody
specjalnej w postaci druku nagrodzonej pracy. •30 grudnia burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przekazał uroczyście Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszowie nowy samochód strażacki zakupiony ze środków budżetu gminy oraz dotacji Urzędu
Marszałkowskiego. •31 grudnia Urząd Miasta w Bolesławcu uruchomił 5 nowych hotspotów – otwartych i dostępnych
publicznie punktów umożliwiających darmowe korzystanie z Internet za pomocą sieci bezprzewodowej. •Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu podał, że na dzień 31 grudnia 2009 r. było zarejestrowanych
4728 bezrobotnych (31 grudnia 2008 r. liczba ta wynosiła 3428), w tym prawo do zasiłku miało 785
bezrobotnych (odpowiednio 588), liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 25
(41), a stopa bezrobocia – 15,1 % (11,3 %).

ProArt
PATRONAT MEDIALNY: