ROCZNIK BOLESŁAWIECKI 2008

Od redakcji

Systematyczne zapisywanie wydarzeń, które dzieją się na terenie naszej „małej ojczyzny” to przede wszystkim chronienie ich przed zapomnieniem, ale także integrowanie miejscowej społeczności i tworzenie klimatu sprzyjającego aktywności mieszkańców. Z tych względów wiele miast dolnośląskich od dawna posiada swoje publikacje poświęcone zagadnieniom lokalnym i bieżącej rejestracji ważniejszych wydarzeń. W Bolesławcu do tej pory nie udało się uruchomić takiego wydawnictwa. Dlatego narodziła się inicjatywa wydawania „Rocznika Bolesławieckiego”. „Rocznik Bolesławiecki” ma podejmować problematykę dotyczącą ważnych wydarzeń lokalnych z okresu po 1945 r. zarówno w postaci wspomnień, jak i w formie opracowań naukowych. Znajdą tu miejsce artykuły dotyczące historii Bolesławca i okolic, miejscowych zabytków, życia społeczno – gospodarczego, tradycji, atrakcji turystycznych. W publikacji chcemy zamieszczać wspomnienia mieszkańców, których drogi do Bolesławca prowadziły z Kresów Wschodnich przez łagry sowieckie, z krajów byłej Jugosławii, z Europy Zachodniej i centralnej Polski. Znajdzie się tu także twórczość literacka i artystyczna, biogramy znanych, zmarłych w ostatnim okresie, mieszkańców oraz bibliografia. Jednak najobszerniejszą jego część stanowić będzie kronika bolesławiecka – w formie bogato ilustrowanego chronologicznego przedstawienia najważniejszych wydarzeń z danego roku. Tymi założeniami kierowaliśmy się przy gromadzeniu materiałów do I edycji. Chcielibyśmy, aby kolejne edycje były zarówno kontynuacją tej tematyki, jak i podejmowały nowe zagadnienia. Dobrze byłoby z czasem tę problematykę poszerzyć o sprawy całej Ziemi Bolesławieckiej. W I edycji – ukazującej się w 20 – lecie przełomu 1989 r. nie udało się zamieścić materiałów o tym, jak ten rok przebiegał w Bolesławcu. Ci, do których w tej sprawie zwracaliśmy się odpowiedzieli nam, że nadal mają do tych wydarzeń zbyt emocjonalny stosunek i jeszcze za wcześnie, aby mogli o tym napisać. Łamy „Rocznika Bolesławieckiego” będą otwarte w tej kwestii także i w następnych edycjach, bo przecież ruch „Solidarności”, dramaty stanu wojennego i schyłku PRL oraz przełom 1989 r. miały także swoje bolesławieckie oblicze. Wydanie I edycji „Rocznika Bolesławieckiego” sfinansowane zostało przez samorząd miasta Bolesławiec oraz Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka. W przyszłych edycjach liczymy na wsparcie finansowe samorządu powiatowego oraz samorządów gmin wiejskich, a także innych instytucji i organizacji społecznych oraz osób prywatnych. „Rocznik Bolesławiecki” przygotowywany jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Pragnęlibyśmy, aby zawarte w nim treści były przydatne zarówno w pracy szkół, placówek kulturalnych i oświatowo – wychowawczych, jak i w działalności samorządów lokalnych. Mamy nadzieję, że prezentowana w nim problematyka spotka się z żywym zainteresowaniem mieszkańców Ziemi Bolesławieckiej. Redakcja składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji i pomagali w jej realizacji. Zapraszamy do współpracy w kolejnych edycjach.

Edmund Maliński, Anna Bober – Tubaj, Grzegorz Matoryn

Zostaw komentarz

SZUKAJ  

Redakcja
„Rocznik Bolesławiecki”

Muzeum Ceramiki
ul. Kutuzowa 14
59-700 Bolesławiec

tel. 75 644 22 00

PATRONAT MEDIALNY: