ROCZNIK BOLESŁAWIECKI 2009

Od redakcji

Życzliwe przyjęcie przez społeczność bolesławiecką „Rocznika Bolesławieckiego 2008” jest dla redakcji i współpracowników ważną zachętą do kontynuowania pracy nad następnymi rocznikami. Nieliczne uwagi krytyczne, a wśród nich także kwestie podniesione przez Autora tekstu zamieszczonego w niniejszej edycji (s. 129-130), traktujemy jako wyraz zainteresowania naszą publikacją i ważny głos Czytelników żywo reagujących na dobór informacji i sposób ich prezentowania. Redakcja nie zgadza się wszelako z tym, że wyrażanie własnego zdania jest pisaniem „półprawd”. Zamieszczamy ten tekst specjalnie, aby uniknąć podobnych nieporozumień w przyszłości. Każdy Autor ma bowiem prawo do swojej interpretacji, a czasy istnienia jedynej obowiązującej prawdy mamy szczęśliwie już poza sobą. Uwagi przyjmujemy w przekonaniu, że wynikają one ze szczerych intencji, aby czuwać nad jakością tego, co przekazujemy naszym Czytelnikom. Redakcja dokłada starań, aby „Rocznik Bolesławiecki” był nie tylko zapisem wydarzeń, ale także – w miarę możliwości – odzwierciedleniem problemów naszych czasów. Chodzi nam również o to, by znalazły w nim swoje miejsce spory przeżywane gorąco przez bolesławieckich przedstawicieli pokolenia, które dokonało w naszym kraju wielkiego przełomu zapoczątkowanego w 1980 a zrealizowanego w 1989 r. Zdajemy sobie sprawę z tego, że już wówczas w Bolesławcu – podobnie jak w całym kraju – doszło do podziału w obozie solidarnościowym. Będziemy dokładać starań, aby zaprezentować stanowiska różnych stron. Nie skłaniamy się ku żadnej opcji politycznej. Naszym zadaniem jest przedstawienie, jak najwięcej z tego, co się wydarzyło, co da się opisać i zilustrować. Mamy jednocześnie świadomość, aby – pomni doświadczeń cenzury PRL – nie wprowadzać żadnej formy autocenzury. Uważamy, że lepiej jest zamieszczać różne materiały – ze świadomością, że może to się komuś nie podobać, niż ograniczać zakres problematyki i autorów z tego tylko powodu, by się nie spotkać z krytyką. Chcemy być otwarci na różne środowiska pod warunkiem respektowania tego, co reguluje prawo prasowe. W porównaniu z pierwszą edycją w niniejszym wydaniu wprowadzamy jeden nowy dział – recenzje i omówienia nowych publikacji książkowych dotyczących Bolesławca – oraz spis treści przetłumaczony na język angielski i niemiecki. Bibliografia w wyborze zawiera drugą część wykazu publikacji o lokalnej problematyce wydrukowanych po 1945 r. Po pierwszym roku pracy powiększył się zespół współpracowników redakcji; pojawili się również nowi Autorzy tekstów. Źródła finansowania „Rocznika” pozostały jednak te same: budżet miasta Bolesławiec i dofinansowanie ze strony Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich zainteresowanych przeszłością i współczesnością Bolesławca i okolic.

Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn

Zostaw komentarz

SZUKAJ  

Redakcja
„Rocznik Bolesławiecki”

Muzeum Ceramiki
ul. Kutuzowa 14
59-700 Bolesławiec

tel. 75 644 22 00

PATRONAT MEDIALNY: