ROCZNIK BOLESŁAWIECKI 2010

Od redakcji

Społeczność bolesławiecka w 2010 r. uczciła pamięć o wydarzeniach, które zmieniły oblicze naszego kraju: powstaniu „Solidarności” oraz odrodzeniu się samorządu terytorialnego. W uroczystościach zorganizowanych przez władze samorządowe przypomniano to, co działo się w naszym lokalnym środowisku w tym okresie oraz uhonorowano ludzi, którzy wtedy wyróżniali się aktywnością, odwagą i poświęceniem w działalności zarówno legalnej, jak i podziemnej. Dlatego w III edycji „Rocznika Bolesławieckiego” wyodrębnione zostały dwa działy: XXX -lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bolesławcu i XX lat samorządu terytorialnego. Wśród autorów rocznicowych tekstów są osoby, które odgrywały czołową rolę w tych wydarzeniach: Zbigniew Razik – zastępca przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu od listopada 1981 r. i w okresie tajnej działalności, a później wieloletni przewodniczący oraz Franciszek Kozdra – wchodzący w skład władz bolesławieckiej „Solidarności” zarówno w okresie jej działalności legalnej, jak i tajnej. O swoich doświadczeniach samorządowych opowiedział w roz- mowie z redakcją obecny prezydent Bolesławca – Piotr Roman, a początki funkcjonowania samorządu miejskiego opisał pierwszy samorządowy prezydent nasze- go miasta – Józef Król. Dopełnieniem tej rocznicowej części jest tekst Jana Kisiliczyka, o działalności opozycji skupionej wokół Kościoła w ostatnich latach PRL oraz okolicznościach jego wyboru do Sejmu w 1989 r. W dalszej części „Rocznika Bolesławieckiego 2010” znalazły się teksty poświęcone wybitnym bolesławianom i lokalnym sprawom, przy czym zachowany został układ publikacji z porzednich edycji. Redakcję cieszy ogromnie fakt, że coraz więcej osób, organizacji i instytucji lokalnych publikuje informacje o swej działalności oraz przekazuje adnotacje do „Kroniki bolesławieckiej”. Dziękujemy za wszystkie zgłaszane uwagi i zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich zainteresowanych przeszłością i współczesnością Ziemi Bolesła- wieckiej.

Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn

Zostaw komentarz

SZUKAJ  

Redakcja
„Rocznik Bolesławiecki”

Muzeum Ceramiki
ul. Kutuzowa 14
59-700 Bolesławiec

tel. 75 644 22 00

PATRONAT MEDIALNY: