GRUDZIEŃ

• 1 grudnia podczas uroczystej gali z okazji dwudziestolecia Euroregionu Nysa w gmachu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze wręczono trójstronne nagrody INNOVATION 2011. Wśród nagrodzonych znalazły się także firmy bolesławieckie: w kategorii Najlepsza Innowacja laureatem pierwszej nagrody została firma NavSim (właściciel Jacek Pietraszkiewicz) za unikalny kod renderu komputerowego dla map nawigacyjnych IMO S63/S57, a drugiej nagrody – Nantes Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o. (prezes Zarządu Zdzisław Oszczęda) za pastę leczniczą do zębów o wyjątkowych właściwościach, opartych na nanocząsteczkach hydroksyopatytu (łatwo przyswajalnego wapnia); w kategorii Najlepsza Współpraca Transgraniczna drugą nagrodę zdobyła firma PPHU Edir S.C. Irena i Edward Gałka, produkująca m. in. płaszcze kąpielowe, pościel, ręczniki.

• 1 grudnia bolesławiecka Solidarność, zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ Solidarność włączyła się do akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum obywatelskie w sprawach zachowania obowiązującego obecnie wieku emerytalnego i zmiany ustawy o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia.

• 1 grudnia w sali Forum w Bolesławcu 70-osobowy chór, soliści i orkiestra Opery Polskiej wystąpili ze swoim najnowszym spektaklem „Verdi Gala”. W programie znalazły się najbardziej znane fragmenty oper Giuseppe Verdiego – m. in.: „La Traviata”, „Rigoletto”, „Aida”, „Nabucco”. Specjalnymi gośćmi byli dwaj włoscy artyści: tenor Simon de La Rosa i dyrygent Silvano Frontalini.

• Od wyburzenia warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu rozpoczęła się budowa Centrów Kształcenia Zawodowego przy tej szkole. Powstanie tu Centrum Branży Samochodowej i Centrum Mechatroniczno-Elektroniczne oraz pracownie łączenia i spawania metali. Łączny koszt inwestycji to blisko 3,8 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest na listopad 2012 r.

• 3 grudnia na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu zostało uruchomione na sezon zimowy sztuczne lodowisko o wymiarach 20 x 40 m.

• 3 grudnia w galerii BOK-MCC odbył się wernisaż wystawy rzeźb ceramicznych powstałych w trakcie 47. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. Wystawa była czynna do 30 stycznia 2012 r.3

• 3 grudnia w bolesławieckim Pałacu Ślubów odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Złotych Godów 11 par małżeńskich z Bolesławca, którym prezydent RP przyznał medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

• 4 grudnia w bolesławieckim Sanktuarium w ramach XV Bolesławieckich Dni Kultury Chrześcijańskiej wystąpił Quartet z Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, a rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – ks. prof. dr hab. Waldemar Irek wygłosił wykład „Kościele kim jesteś i kim jestem ja w Kościele”.

• 6 grudnia w wieku 50 lat zmarł ks. Mirosław Śnieżko, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku Dolnym.

• 7 grudnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu wręczono nagrody w zorganizowanym po raz trzeci konkursie „Wolontariusz Roku Powiatu Bolesławieckiego”. W kategorii Wolontariusz laureatem został Adam Fornal – szef lokalnych struktur Polskiego Czerwonego Krzyża, w kategorii Organizacja Pozarządowa – Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu, a w kategorii Darczyńca – Fundacja Polska Miedź z Lubina.

• W grudniu zakończono rewitalizację głazu narzutowego, upamiętniającego powstanie kanalizacji w Bolesławcu w 1531 r. Głaz postawiono w 1904 r., kiedy to kanalizacja miejska została rozbudowana. Głaz znajduje się przy ul. Bankowej, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2.

• 8 grudnia z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza odbyła się konferencja naukowa „To już 30 lat minęło… Rocznica stanu wojennego”. Konferencję prowadził prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, a referaty wygłosili pracownicy IPN Oddział we Wrocławiu: Ewa Chabros, Łukasz Sołtysik i Grzegorz Waligóra oraz pracownicy wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”: Grzegorz Kowal, Wojciech Kucharski i Marek Mutor. W tym dniu w hallu Ratusza została otwarta wystawa upamiętniająca 30. rocznicę stanu wojennego, a przed wejściem do Ratusza Agencja Artystyczna Bohun ze Zgorzelca i Grupa Rekonstrukcji 62. Kompanii Specjalnej Commando ze Złotoryi zaprezentowała pokaz historyczny „13 grudnia 1981”. Obchody te zorganizował prezydent Bolesławca, Biuro Terenowe NSZZ Solidarność w Bolesławcu oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

• 8 grudnia Alexander Ershov z Przedstawicielstwa Handlowego Rosji w Polsce spotkał się z bolesławieckimi przedsiębiorcami w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Współorganizatorem spotkania było Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze.

• 9 grudnia na placu apelowym na terenie garnizonu bolesławieckiego uroczyście przekazano tradycje 23. Śląskiej Brygady Artylerii nowej jednostce – 23. Pułkowi Artylerii. Gościem honorowym był gen. bryg. Antoni Skibiński, były szef Wojsk Rakietowych.

• 13 grudnia w 30. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w kościele Chrystusa Króla w Bolesławcu ks. prałat Józef Gołębiowski odprawił Mszę św. za Ojczyznę. W tym dniu w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu przeprowadzono zajęcia „Stan wyjątkowy”, odbyła się debata oksfordzka na temat łamania praw człowieka oraz spotkanie uczniów z represjonowanymi w stanie wojennym bolesławieckimi szefami Solidarności: Janem Filipkiem i Zbigniewem Razikiem.

• Chór Melikos z Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 zdobył I nagrodę w kategorii szkół podstawowych na Okręgowym Przeglądzie Chórów Szkolnych we Wrocławiu, zorganizowanym w ramach programu „Śpiewająca Polska”. Chór ten istnieje od 2000 r., liczy 60 uczniów, a jego dyrygentem jest Izabela Kulpa.

• Zakończyła się trwająca od 2009 r. modernizacja Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Bolesławcu. Jej koszt wyniósł ponad 11,5 mln zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego modernizację współfinansowała Unia Europejska.

W Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu także została zakończona termomodernizacja, modernizacja kanalizacji opadowej, a na dachu budynku głównego i budynku administracji zamontowano kolektory słoneczne.

• Firma NavSim, której właścicielem jest bolesławianin Jacek Pietraszkiewicz, dostarczyła bezpłatnie oprogramowanie, sprzęt satelitarny i dostęp do swoich serwerów pogodowych światowej sławy żeglarzowi Romanowi Paszke na jego rejs dookoła świata. W dniu 14 grudnia na swoim katamaranie Gemini 3 podjął on próbę pobicia rekordu świata płynąc z Wysp Kanaryjskich pod wiatr – czyli ze wschodu na zachód (dotychczasowy rekord wynosi 120 dni i 5 godzin), ale z powodu uszkodzenia jachtu w dniu 7 stycznia 2012 r. przerwał rejs zawijając do portu w Argentynie.

• 15 grudnia w Galerii przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu odbyło się Walne Zebranie Forum Ziemi Bolesławieckiej. Prezesem wybrano ponownie Piotra Romana. Stowarzyszenie to powstało w 2002 r., liczy blisko 120 członków, w wyborach samorządowych w 2010 r. (jako Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana) zdobyło większość w Radzie Miasta (11 na 21 mandatów) oraz 4 mandaty w Radzie Powiatu.

• 16 grudnia w MDK w Bolesławcu odbył się wieczór autorski bolesławieckiej poetki i malarki Stanisławy Jarmakowicz.

• 17 grudnia kapituła ogłosiła wyniki konkursu „Na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec”. W tym roku nie przyznano I nagrody, ani nagrody specjalnej w postaci druku nagrodzonej pracy. II nagrodę otrzymała pani Karolina Stempniewicz za pracę magisterką pt. „Wykorzystanie środków europejskich przez samorząd lokalny na przykładzie gminy miejskiej Bolesławiec”, promotor – dr Jerzy Ładysz; III nagrodę przyznano pani Agnieszce Smulczyńskiej za pracę magisterką pt. – „Ocena oddziaływania drogi krajowej nr 4 na rozwój Bolesławca”, promotor – dr inż. Magdalena Mlek-Galewska. Kapituła konkursu zadecydowała, że wybrane fragmenty pracy pani Kamilli Dudek pt. „Bolesławiec słowem i obrazem malowany”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Mańko-Matysiak zostaną opublikowane w „Roczniku Bolesławieckim”.

• 17 grudnia na bolesławieckim Rynku po raz dziesiąty odbyła się Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości pod hasłem „I ty możesz zostać aniołem”. O godz. 10.00 rozpoczął ją kiermasz świąteczny, a od 14.00 na scenie w świąteczny klimat bolesławian wprowadzali uczniowie Państwowej szkoły Muzycznej I stopnia, uczestnicy pracowni wokalnej BOK-MCC oraz zespół Poeticon. Szczególną atrakcją była Anielska Parada, wieńcząca warsztaty plastyczne, które odbyły się w Bolesławcu (BOK-MCC) i w Kamenz (w Studiu Anne Haselbach). Nagrody za najładniejsze i najstaranniej wykonane skrzydła zdobyły: Michelle Eggeling z Kamenz i Kaja Chimniak z Bolesławca. Życzenia bożonarodzeniowe składali: burmistrz Kamenz Roland Dantz, prezydent Piotr Roman oraz inni przedstawiciele władz samorządowych. Na zakończenie wystąpił chór Haus der Begegnung z Kamenz i aktorzy Teatru Prawdziwego z Bielawy z „Jasełkami Ulicznymi”.

• 18 grudnia, po niedzielnej Mszy św. w bolesławieckim Sanktuarium, ks. prałat Andrzej Jarosiewicz został uhonorowany złotą odznaką Za Opiekę nad Zabytkami przyznaną mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

• Powiat bolesławiecki zdobył wyróżnienie w konkursie „Samorządowy lider zarządzania 2011 – usługi społeczne”. Do finału konkursu zostały zakwalifikowane dwa projekty: „SOS – Szkoły Otwartych Szans” i „Powiat bolesławiecki ratuje teatr”. Honorowe dyplomy zostały wręczone 19 grudnia w Senacie RP na konferencji podsumowującej ten konkurs.

• 20 grudnia w MBP w Bolesławcu uroczyście otwarto „Mediatekę”, powstałą w ramach projektu „BIBLIK” (Bolesławiec, Informacja, Biblioteka, Literatura, Internet, Kultura), dofinansowanego przez ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgromadzono w niej filmy, płyty z muzyką oraz audiobooki oraz komputery z dostępem do internetu.

• W ostatnich dniach grudnia przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu Bolesławiec oraz Rafał Gruca, prezes Sądu Rejonowego, wyrazili sprzeciw wobec projektu ministra sprawiedliwości, przewidującego połączenie miejscowego sądu z sądem w Zgorzelcu. Wprowadzenie tego projektu oznaczałoby, że w Bolesławcu byłby tylko ośrodek zamiejscowy Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z wydziałami: cywilnym, karnym i rodzinnym, natomiast wydział ksiąg wieczystych i sąd pracy zostałby przeniesiony do Zgorzelca. Argumentacja za pozostawieniem bolesławieckiego sądu okazała się skuteczna – minister sprawiedliwości zmienił swój projekt.

• 23 grudnia we Wrocławiu, w 96 roku życia, zmarła Irena Taczanowska-Langer, ppor. Armii Krajowej, wieloletnia kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Bolesławcu. Pochowana została na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

• 27 grudnia w Galerii Zdolnych MDK w Bolesławcu odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „3 kobiety”. Zaprezentowano na niej dzieła trzech bolesławianek: Doroty Bernat (rysunek, grafika, malarstwo), Małgorzaty Mikiel (fotografia) i Bożeny Dżugen (ceramika).

• 28 grudnia w sali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu bolesławiecki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizował koncert w ramach cyklu imprez zamkniętych XX Finału WOŚP. Wystąpiły zespoły miejscowe ludowe: Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka, Nasza Biesiada i Kapela Herbutów z Osiecznicy, Niespodzianka z Warty Bolesławieckiej oraz Wesoła Gromadka z Gromadki. Główną gwiazdą koncertu był zespół Czeremszyna z miejscowości Czeremcha na Podlasiu, wykonujący utwory inspirowane folklorem słowiańskim. Koszt organizacji koncertu okazał się jednak wielokrotnie wyższy niż kwota zebrana w jego trakcie na WOŚP.

• Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu podał, że 31 grudnia 2011 r. było zarejestrowanych 3788 bezrobotnych (31 grudnia 2010 r. liczba ta wynosiła 4552), w tym prawo do zasiłku miało 574 bezrobotnych (odpowiednio 624). Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 36 osób (32), a stopa bezrobocia – 12,6 % (15,0 %).

SZUKAJ  

Redakcja
„Rocznik Bolesławiecki”

Muzeum Ceramiki
ul. Kutuzowa 14
59-700 Bolesławiec

tel. 75 644 22 00

PATRONAT MEDIALNY: