KWIECIEŃ

• 1 kwietnia w restauracji „Opałkowa chata” w Bolesławcu w ramach cyklu „Chata obieżyświata” o swojej podróży do Etiopii opowiadali bolesławianie: Urszula Choma i Ryszard Łoś.
• 1 kwietnia, w wieku 94 lat, zmarł Adolf Emiliańczyk ps. „Lampart”, żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, po wojnie aresztowany przez władze sowieckie, więziony przez 2 lata w Grodnie, a następnie w łagrze w Workucie; do Polski powrócił w 1958 r.
• 2 kwietnia w Bolesławcu został otwarty Dom Pomocy Społecznej dla 48 pensjonariuszy. Miesięczny koszt pobytu wynosi 2700 zł. Inwestycja (7 mln zł).została sfinansowana w całości z budżetu miasta
• 5 kwietnia na stadionie miejskim przy ul Spółdzielczej w Bolesławcu odbyła się VI edycja Memoriału im. Stanisława Merdasa. Uczniowie szkół bolesławieckich oraz z Bogatyni, Lwówka Śl., Szprotawy, Wałbrzycha i Zgorzelca (łącznie prawie 180) rywalizowali w rzutach lekkoatletycznych (bo takimi konkurencjami zajmował się przede wszystkim Stanisław Merdas jako trener). Zawody zorganizowane zostały przez MKS Bolesłavia, MOSiR, Gimnazjum Samorządowe nr 2 i portal Istotne.pl.
• 6 kwietnia w galerii Długa BOK-MCC odbył się wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Swinarskiej „Jesteśmy okropne”. Artystka jest doktorantką ASP w Gdańsku, mieszka i pracuje w Sopocie. Wystawę można było oglądać do 6 maja.
• Anna Błaszczak, uczennica Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu, została laureatką ogólnopolskiego konkursu „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939 – 1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków” zorganizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Fundacją Armii Krajowej.
• Adrian Prościak, uczeń Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu, laureat I Powiatowego Konkursu Literackiego „Tajemnicze ogrody duszy” (2010 r.), napisał dwie powieści, z których jedna „Sekret życia w obfitości” została już wydana.
• 13 kwietnia w galerii BOK-MCC odbył się wernisaż wystawy rzeźb ceramicznych Moniki Grajdy pt. „Relacje”. Eksponowany cykl rzeźb został zrealizowany w znacznej części w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec” i był już prezentowany w 2010 r. w galerii Lufcik Domu Artysty Plastyka w Warszawie i w Muzeum Ziemi Otwockiej w Otwocku.
• 13 kwietnia w XII ogólnopolskim finale konkursu „Pokaż nam język” w Gdańsku zwyciężył Michał Żak, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego Leszka Idzikowskiego.
• Bolesławianin Kacper Grela (szachista) zdobył brązowy medal na I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Umysłowych, która odbyła się w Solkinie w dniach 15 – 21 kwietnia.
• 17 kwietnia na terenie Podstrefy Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne „Invest Park” odbyło się uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego – Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Elektros Sp. z o.o., którego prezesem jest bolesławianin Stanisław Stankiewicz. Docelowo firma ma zatrudnić 50 pracowników.
• Jest to czwarta firma produkcyjna na obszarze tej podstrefy. Wcześniej produkcje tu podjęły: Hoebiger Automotive Poland – szwajcarski inwestor produkujący podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego, Guardian – inwestor amerykański produkujący elementy z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego i lokalna firma „Lesław Sacher – Obróbka Skrawaniem Metali”. Łącznie zakłady te zajęły 14 ha strefy. Do zagospodarowanie jest jeszcze ok. 22 ha i 32 ha,, które nie są jeszcze włączone do podstrefy.
• 17 kwietnia w ramach projektu „Poznać Europę od historii do przyszłości” w sali konferencyjnej BOK-MCC odbyła się, poświęcona produktowi turystycznemu związanemu z tym historycznym szlakiem, międzynarodowa konferencja „Marketing regionalny – droga do sukcesu – wymiana doświadczeń”. Konferencję zorganizowało Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, Gmina Miejska Bolesławiec i Chrześcijańsko-Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne Saksonii, a dofinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Swoje doświadczenia prezentowali przedstawiciele wielu miast (Bytom, Poznań, Wałbrzych Wrocław), ale przede wszystkim chodziło o partnerów projektu „Via Regia”.
• 18 kwietnia Zespół Szkół Elektronicznych zorganizował w Teatrze Starym w Bolesławcu I Forum Zawodoznawcze dla uczniów i specjalistów branży teleinfomatycznej. Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele lokalnych i ogólnopolskich firm i instytucji.
• 19 kwietnia burmistrz Nowogrodźca Robert Relich i burmistrz Gminy Srbac (Bośnia i Hercegowina) Živko Mikulić o partnerskiej współpracy obu gmin.
• 19 kwietnia w Bolesławcu uroczyście otwarto Ośrodek Szkolenia Zawodowego, powołany w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek mieści się przy ul. Zwycięstwa 9.
• 20 kwietnia w galerii im. M. Twerda w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu odbył się wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby bolesławianki Janiny Sarzyńskiej i jej córki Dominiki Kustosz.
• 20 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu – Adam Maksymczyk i prodziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. Marek Gawliński uroczyście podpisali umowę o współpracy.
• 21 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył się piąta edycja Festiwalu Tańca Orientalnego i Flamenco. Gwiazdą specjalną był Zadiel (Niemcy) – uważany za mistrza tańca brzucha. Głównym organizatorem była Szkoła Tańca Tierra Flamenco, prowadzona przez Elżbietę Eisenblätter.
• Martyna Stasiak i Karol Lisiecki, uczniowie Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu, zostali posłami XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W przygotowaniu pomagali im nauczyciele tej szkoły: Anna Gorzkowicz i Szymon Głogowski. Z bolesławieckich szkół średnich posłami zostali uczniowie Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych: Ewelina Dombrowicz i Mateusz Zwolak przygotowywani przez nauczycielkę tej szkoły – Aldonę Wilas.
• 25 kwietnia Rada Miasta podjęła uchwałę o wyemitowaniu przez miasto Bolesławiec obligacji komunalnych na łączną kwotę 10,5 mln zł. Całość pozyskanych w ten sposób środków zostanie przekazana aportem Towarzystwu Budownictwa Społecznego na zwiększenie kapitału zakładowego. Ze środków tych zostanie sfinansowana budowa dwóch budynków mieszkalnych: przy ul. Gdańskiej na 40 mieszkań (partycypacja Gminy Miejskiej Bolesławiec 30 % kosztów budowy) i przy ul. Staroszkolnej na 80 mieszkań (partycypacja Gminy Miejskiej Bolesławiec 100 % kosztów budowy). Projekt tej uchwały spotkał się ze sprzeciwem radnych spoza rządzącej większości ze względu na nadmierne – ich zdaniem – zadłużanie miasta. W uchwalonym wcześniej budżecie na rok 2012 zadłużenie Bolesławca na 31 grudnia 2012 r. wynosiło 51,5 mln zł (co stanowiło 40,5 % planowanych na ten rok dochodów), na spłaty zadłużenia w 2012 r. przypadało 6,8 mln zl (6,9 % planowanych dochodów), a całkowita spłata zadłużenia planowana była na rok 2021.
• 25 kwietnia w Wałbrzychu dyrektor Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu – Wiesław Stefanik i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – prof. dr hab. Elżbieta Lonc podpisali umowę o współpracy pomiędzy szkołą a uczelnią.
• 26 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył się spektakl Teatru Pantonimy im. Henryka Tomaszewskiego z Wrocławia – zaprezentowano pantonimę na motywach „Calineczki” Jana Chrystiana Andersena.
• Od 26 kwietnia do 16 maja w hallu BOK-MCC można było oglądać wystawę „Szlak do zwycięstwa”, przygotowaną ze zbiorów Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi, Ośrodka Karta, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Archiwum Libri Prohibiti w Pradze oraz relacji osób działających w Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej: Jarosława Brody, Zbigniewa Janasa, Mirosława Jasińskiego, Petra Pospichiala i Anny Walenty.
• 27 kwietnia w Nowogrodźcu odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Seniorów pt. „Historia i kultura na szlaku Via Regia”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” z Lubania i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu oraz partnerów zagranicznych: Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. z Miltitz (Niemcy) i Venkovsky Prostor z Liberca (Czechy). Było to kolejne spotkanie środowisk seniorskich z pogranicza tych trzech krajów. Via Regia (Droga Królewska) to średniowieczny szlak kupiecki z Ukrainy przez Polskę – m. in. Bolesławiec i Nowogrodziec – Niemcy, Francję do Hiszpanii. W spotkaniu wzięło udział ponad 160 seniorów z Czech i Niemiec oraz z polskich gmin: Bolesławiec, Lubań, Lwówek Śl. i Zgorzelec. Uczestnicy spotkania zwiedzili Ratusz Miejski, kościół Piotra i Pawła oraz klasztor Magdalenek. W kościele wysłuchali koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu Mariusz Urbana (organy) i Krzysztofa Adamca ((wiolonczela) oraz występu chóru „Harmonia”. Gościom zaprezentowano „Produkty turystyczne krainy Via Regia”, „Nowogrodziec – Miasto Dobrego Garnka” i sylwetkę Josepha Ignatza Schnabla oraz występy zespołów folklorystycznych: „Gościszowianki” i „Zagajnik”; degustowano lokalne produkty, wśród których najważniejsza była „pieczenica” (pieczony prosiak) – przyrządzana wg przepisów przywiezionych przez osadników z Jugosławii
• 29 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyło się przedstawienie „Her story”, przygotowane przez młode bolesławianki na dwutygodniowych warsztatach prowadzonych przez mieszkającą w Londynie wenezuelską artystkę Natalii Castro-Bass. Treść stanowiły autentyczne historie z życia bolesławieckich kobiet.
• 30 kwietnia w Nowogrodźcu odbył się VIII Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych „IKAR 2012” zorganizowany przez Izerokarkonoski KLub Auto Retro. Prezentację 30 pojazdów wzbogacił akompaniament muzyki retro i koncert Beaty Bujak z zespołu Emotions.

SZUKAJ  

Redakcja
„Rocznik Bolesławiecki”

Muzeum Ceramiki
ul. Kutuzowa 14
59-700 Bolesławiec

tel. 75 644 22 00

PATRONAT MEDIALNY: