GRUDZIEŃ

 • 1 grudnia na pl. J. Popiełuszki w Bolesławcu, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Wodnego „Orka” zostało otwarte sztuczne lodowisko.
 • 1 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Gliniada 2012”. Spośród 137 prac 33 autorów zwyciężyły fotografie wykonane przez bolesławianina Krzysztofa Łukasiewicza. Po raz pierwszy wręczona statuetki „Przyjaciela Glinoludów”, zaprojektowane i wykonane prze Marka Zygę. Otrzymali je: Stanisław Wiza z Bractwa Ceramicznego oraz Robert Makłowicz i Anna Bulanda.
 • Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu zostało uhonorowane Międzynarodowym Certyfikatem „Zielona Flaga”.
 • 5 grudnia została podpisana umowa o współpracy pomiędzy bolesławiecką organizacją Polskiego Czerwonego Krzyża i Niemieckim Czerwonym Krzyżem z Budziszyna. Po 10 latach od podpisania poprzedniej umowy, stanowiącej część porozumienia o współpracy obydwu powiatów, umowę podpisali ponownie: ze strony niemieckiej Peter Mark – dyrektor NCK w Budziszynie i Adam Fornal – prezes Zarządu Rejonowego PCK w Bolesławcu. Umowę asygnował też starosta bolesławiecki Cezary Przybylski.
 • 6 grudnia w foyer Teatru Starego w Bolesławcu została otwarta wystawa prac plastycznych Katarzyna Sas „W końcu”. Była to pierwsza indywidualna prezentacja prac wykonanych w technice batiku, witraży, ceramicznych kafli i mozaik.
 • Ponad 300 młodych zawodników ze szkół bolesławieckich wzięło udział w Memoriale im. Janusza Kusocińskiego, zorganizowanym w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu. W dotychczasowej 22-letniej historii tych zawodów startowało ok. 10 tys. uczniów.
 • 7 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Wolontariusz Roku 2012”. W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:
 • - wolontariusz dorosły – Zbigniew Herbut,
 • - wolontariusz młodzieżowy – Grzegorz Makówka,
 • - darczyńca – Janina Majewska,
 • - organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Społeczne – Klub Nauczycielski Carpe Diem.
 • 7 grudnia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu odbył się wernisaż wystawy ”Wokół Bożego Narodzenia. Tradycje świąteczne pogranicza polsko-czeskiego”, przygotowanej we współpracy z Muzeum Karkonoskim we Vrchlabi. Podczas wernisażu ogłoszono wyniki VII edycji konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławca. I nagrody nie przyznano, II nagrodę i decyzję o publikacji części pracy w „Roczniku Bolesławieckim” otrzymała Kinga Pokojowy za pracę magisterską „Analiza możliwości rekonstrukcji historycznej kładki dla pieszych przez rzekę Bóbr”, III nagrodę – Anna Czerwonka za pracę magisterską „Centrum kultury przy dawnej fabryce tkanin Concordia”, a nagrodę specjalną i przygotowanie francuskiego tłumaczenia części rozprawy dotyczącej Bolesławca dla Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich – Andrzej Olejniczak za pracę doktorską „Wielka Armia na Dolnym Śląsku w 1813 r.”
 • 7 grudnia 23. Śląski Pułk Artylerii obchodził Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Na terenie jednostki złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi bolesławieckie jednostki rakietowe i artyleryjskie. Otwarto nową Salę Tradycji – otwarcia dokonał były Szef Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego – gen. bryg. w st. spocz. Antoni Skibiński, a poświęcił ją ks. dziekan dr Andrzej Jarosiewicz z udziałem kapelana jednostki ks. Tomasza Koczy i proboszcza parafii Św. Cyryla i Metodego ks. ppłk Wojciecha Mroszczaka. W ramach dnia otwartych koszar goszczono młodzież, dzieci niepełnosprawne, wychowanków warsztatów terapii zajęciowej oraz pensjonariuszy dwóch domów środowiskowych. Członkowie Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej przygotowali pokazy sprawnościowe i konkursy militarne. W trakcie uroczystego apelu w sali Forum dowódca płk Andrzej Lorenc uhonorował żołnierzy pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych wręczając Gwiazdy Afganistanu, medale i odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia.
 • 7 grudnia w Galerii Oleńka w Bolesławcu z udziałem ok.100 osób odbyła się II Powiatowa Karczma Piwna zorganizowana przez Stowarzyszenie Górników Surowców Mineralnych, Powiat Bolesławiec i Gminę Wiejską Bolesławiec. Mogli w niej wziąć udział wszyscy zainteresowani (mężczyźni) – zaproszenie w cenie 50 zł.
 • 8 grudnia w galerii BOK-MCC odbył się wernisaż wystawy poplenerowej 48. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. 12 artystów zaprezentowało swoje prace powstałe podczas pleneru.
 • 10 grudnia w hallu BOK-MCC odbył się wernisaż wystawy „Prawda i pamięć” przedstawiającej fotografie wykonane 10 kwietnia 2010 r. na miejscu katastrofy smoleńskiej oraz w dniach żałoby narodowej. Wystawa – zorganizowana przez Klub „Gazety Polskiej” w Bolesławcu, posłankę na Sejm RP Marzenę Machałek i NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu – była czynna do 22 grudnia.
 • Do Podstrefy Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został włączony teren na wschód od u. Modłowej o powierzchni niemal 32 ha. Podstrefa ta funkcjonuje od 2007 r. Po rozszerzeniu zajmuje niemal 72 ha. Nowe zakłady zajęły nieco ponad 14 ha.
 • 13 grudnia w 31. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego z inicjatywy środowiska Solidarnościowego w kościele Chrystusa Króla w Bolesławcu została odprawiona Msza św. za Ojczyznę i ofiary stanu wojennego.
 • W dniach 14 – 16 grudnia odbyła się Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości zorganizowana przez BOK-MCC, Urząd Miasta oraz parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Na Rynku zorganizowany został kiermasz, Domek Mikołaja i szopka. W niedzielę (16 grudnia) zaprezentowane zostało widowisko „Opowieść wigilijna”, a w kościele przy pl. Zamkowym – koncert „Narodziny” w wykonaniu Olgi Szomańskiej, Janusza Radka i Jacka Wójcickiego. Prezydent Piotr Roman złożył życzenia świąteczno-noworoczne i połamał się opłatkiem z mieszkańcami.
 • 15 grudnia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu została otwarta wystawa „U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII wieku”, wieńcząca projekt „Nowoczesne muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna” realizowany we współpracy ze Schlesisches Museum zu Görlitz. Zaprezentowano na niej największe bolesławieckie odkrycie archeologiczne ostatnich 120 lat – w 2007 r przy ul. Piaskowej w Bolesławcu znaleziono pozostałości najstarszej zbadanej do tej pory nowożytnej wytwórni, gdzie pozyskano ponad 18000 fragmentów przedmiotów ceramicznych, datowanych na okres od XV do XVIII wieku. Wystawa zorganizowana została we współpracy z wieloma muzeami w Polsce i w Niemczech, Austrii i Belgii oraz kolekcjonerami prywatnymi.
 • 15 grudnia uroczyście otwarto Dom Ludowy w Brzeźniku. Będzie się w nim mieścić biblioteka, sala komputerowa, sala konsumpcyjna i balowa, kuchnia i zaplecze z biurem. W przyszłości ma także powstać minihotel.
 • W grudniu ukazały się wznowienia dwóch książek poświęconych w znacznej części górnictwu rudy miedzi na Ziemi Bolesławieckiej: Jana Paździory „Polska miedź 1945 – 2010”, ss. 240 i Barbary Folty „Tadeusz Zastawnik – człowiek polskiej miedzi.”, ss. 286.
 • 18 grudnia w XIII Ogólnopolskim Konkursie Ceramiony, zorganizowanym przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, w kategorii dorośli laureatami zostali uczestnicy zajęć ceramiczno-rzeźbiarskich w BOK-MCC: I miejsce zdobył Marcin Sacher (podopieczny Edyty Orlińskiej), III miejsce – Joanna Bruździńska (podopieczna Mateusza Grobelnego).
 • 21 grudnia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przy ul. A. Mickiewicza instruktorzy z Vrchlabi i Bolesławca wspólnie przeprowadzili warsztaty tworzenia ozdób choinkowych w tradycyjny sposób dla dzieci z bolesławieckich szkół i przedszkoli. Zajęcia prowadzone były w sali wystawowej, gdzie warsztatowicze mogli obejrzeć czeskie szopki bożonarodzeniowe ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego we Vrchlabi. Podczas warsztatów przygotowano poczęstunek: pierożki, barszczyk i pierniki z czekoladą. Warsztaty zakończyły – mimo ostrego mrozu w ogrodzie muzeum – plenerowe jasełka żywieckie w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej, prowadzonego przez Elżbietę Andrusieczko-Tor. W spektaklu, opartym na muzyce i słowach tradycyjnych jasełek, wystąpiła też grupa wokalna z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie, prowadzona przez Agnieszkę Orawiec. Działania te zostały zrealizowane w ramach projektu „Ogrody żywej tradycji – ochrona wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • W II edycji rankingu przygotowanego przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz regionalnych, działające przy szkole Głównej Handlowej w Warszawie, miasto Bolesławiec uzyskało tytuł „Gmina na 5”. Audytem zostało objętych 877 gmin. Podstawowa częścią badań był audyt witryn internetowych urzędów. Sprawdzono też jakość kontaktów droga elektroniczną z urzędami.
 • Miasto Bolesławiec znalazło się na 5 pozycji na liście laureatów rankingu gmin i powiatów w 2012 r., opublikowanym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie. W tym trwającym cały rok rankingu brane są pod uwagę m.in.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeństwa informacyjnego, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa. W tym samym rankingu Powiat Bolesławiec znalazł się na 121 miejscu w kategorii: powiaty od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.
SZUKAJ  

Redakcja
„Rocznik Bolesławiecki”

Muzeum Ceramiki
ul. Kutuzowa 14
59-700 Bolesławiec

tel. 75 644 22 00

PATRONAT MEDIALNY: