news kronika artykuły video galeria redakcja kontakt
Wyszukiwarka

REDAKCJAANNA BOBER - TUBAJ
Historyk sztuki i muzeolog, dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
od 2002 roku, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa
Miłośników Bolesławca i Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów
i Miłośników Historii Miasta, autorka artykułow i publikacji 
o tematyce lokalnej.

EDMUND MALIŃSKI /redaktor naczelny/
Doktor nauk humanistycznych, historyk, emerytowany nauczyciel 
II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, skarbnik
Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka.

GRZEGORZ MATORYN
Fotograf, projektant graficzny. Specjalizuje się w fotografii
krajobrazu i fotografii reklamowej oraz projektowaniu wydawnictw 
i okładek. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach fotografii 
w kraju i za granicą. Wydawca kilkunastu książek, przewodników 
oraz publikacji promocyjnych.
Założyciel i właściciel agencji fotograficzno - reklamowej "proart"


WSPÓŁPRACOWNICYZdzisław Abramowicz
Nauczyciel i instruktor harcerski, a także publicysta, współautor
kilku przewodników historycznych po gminach powiatu bolesławieckiego.
Absolwent Studium Pedagogicznego, Studium Turystycznego i Kolegium
Teologicznego, obecnie komendant Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu.

Zygmunt Brusiło
Historyk, emerytowany dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w
Bolesławcu, prezes Towarzystwa Miłośników Bolesławca.

Zdzisław Czyżowicz
Kapitan oraz instruktor jachtowy i motorowodny. Jeden z założycieli
żeglarstwa w Bolesławcu. Długoletni Retman i Drużynowy Harcerskich
Drużyn Wodnych i w-ce Komandor Bolesławieckiego Klubu Żeglarskiego.
Uczestnik i organizator wielu rejsów morskich i śródlądowych.
Nauczyciel. Dyrektor II Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu.

Urszula Frąszczak-Matyjewicz
Animator kultury. Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie
Zielonogórskim, studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zarządzania Kulturą, twórca teatru Tygrys Ogłuszony Domem,
pracownik Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu oraz
Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu

Agnieszka Gergont
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rzecznik prasowy miasta Bolesławiec. Posiadane specjalności: Public
Relations, dziennikarstwo i komunikacja medialna. Autorka i współautorka licznych publikacji prasowych, akcji oraz kampanii
wizerunkowych w kraju i za granicą.

Krystyna Juszkiewicz
Absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF we Wrocławiu,
właścicielka Biura Usług Turystycznych i Artystycznych "PERFEKT" od roku 1996, inicjatorka i organizatorka wielu imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

Halina Majewska
Bibliotekoznawca ze specjalnością informacja naukowa, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu, członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Bolesławca.

Danuta Maślicka
Doktor nauk humanistycznych, o specjalności pedagogika i socjologia,
wieloletni nauczyciel. Od 1990-2001 r. dyrektor Bolesławieckiego
Ośrodka Kultury.

Jacek Nesler
Oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Długoletni Harcmistrz
ZHP, organizator i uczestnik wielu obozów harcerskich. Pierwszy
Komandor BKŻ. Jego imieniem została nazwana pierwsza łódź w klubie.
Uczestnik wielu rejsów morskich i śródlądowych. Nauczyciel. Dyrektor
Ochotniczych Hufców Pracy w Bolesławcu.

Tadeusz Orawiec
Historyk sztuki, współorganizator wystaw, projektów naukowych 
i badawczych, kierownik Działu Ceramiki w Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu. 

Anna Puk
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych, kierunek historia, specjalność: dokumentalistyka
konserwatorska i historia Śląska. Pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Joanna Sawicka
Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Nauczycielka
kształcenia zintegrowanego. Aktywna instruktorka bolesławieckiego
hufca ZHP.

Maria Sobolska
Historyk literatury o specjalności: teoria kultury i współczesne
problemy cywilizacji, w latach 1968-2003 nauczycielka języka
polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu.

Józefa Witas
Bibliotekoznawca o specjalności informacja naukowa, księgarz,
właścicielka księgarni AGORA, organizator spotkań z ludźmi kultury z kraju i zagranicy, konkursów literackich, współpracuje ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „KRAJOBRAZY” w Legnicy, promuje
twórczość bolesławieckich artystów.

Katarzyna Żak
Historyk sztuki, wicedyrektor i nauczyciel wiedzy o kulturze 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu.


ProArt
PATRONAT MEDIALNY: